Fideos Lles

Or-ddefnydd o dechnoleg

Faint o amser yw digon i blant treulio ar eu ffonau symudol, eu hoff gonsol gêm neu yn gwylio teledu?

Ein teimladau

Dyma Willa. Mae hi’n egluro sut mae ein hymennydd yn gweithio. Mae hi’n esbonio sut a pham mae ein teimladau yn newid a sut i fynegi ein hun.

Deall hormonau

Deall newidiadau ymddygiad eich plentyn pan fydd glasoed yn cychwyn (9-14 blwydd oed).

Parchu eraill

Cyngor gwrth-fwlio i rieni wrth Lywodraeth Cymru.

NSPCC E-ddiogelwch

Cyngor ac offer defnyddiol gallwch chi ddefnyddio i gadw eich plentyn yn ddiogel.

Sut i ymlacio

Wrth wylio’r fideo yma rydym yn deall sut mae straen yn effeithio ar ein cyrff a beth allwn ni wneud i ymlacio a thawelu.

Action for Children

Mae Action for Children yn cefnogi’r plant mwyaf bregus yn y Deyrnas Unedig.

Cyngor E-ddiogelwch

Cyngor allweddol i gadw eich plant yn ddiogel ar-lein.

Gweithgareddau Lles

Gweithgareddau Lles

Cysylltiadau Iechyd a Lles