Mae gan Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ei Chorff Llywodraethol ei hun. Bydd yn cyfarfod tua dwywaith y tymor, ac mae’n cynnwys Cynrychiolwyr yr Awdurdod, Rhieni, Athrawon yn ogystal â Llywodraethwyr Cyfetholedig. Bydd pob aelod yn gwasanaethu am gyfnod o 4 mlynedd. Cynhelir etholiadau ar gyfer cynrychiolwyr y Rhieni pan ddaw eu tymhorau i ben ac mae gan bob rhiant yn yr ysgol yr hawl i bleidleisio, ac i sefyll i gael eu hethol os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Dyma’r rhai sy’n aelodau o’r Corff Llywodraethu ar hyn o bryd:

Mrs L Jones-Campbell

Pennaeth

Mr James Bell

Llywodraethwyr Cymuned 11/02/2027

Mrs Siân Islam

Cynrychiolydd Athrawon 20/03/2027

Mrs Rachel Howells

Cynrychiolydd Staff 27/11/2024

Ms Catrin Devonald

Llywodraethwyr Cymuned 24/01/2026

Mrs Hibba Baqi

Cynrychiolydd Rhiant 25/11/2023

Mrs Julie Watkins

Penodwyd gan yr ALl 13/05/2025

Mrs Shereen Williams

Llywodraethwyr Cymuned 6/12/2024

Miss Danielle Hitt

Cynrychiolydd Rhiant 11/05/2025

Mrs Catrin Cox

Cynrychiolydd Rhiant 11/05/2025

Mr Peredur Griffiths

Penodwyd gan yr ALl 27/02/2027

Mr Tom Pedley

Penodwyd gan yr ALl 17/05/2027

Mr Calvin Burton

Cynrychiolydd Rhiant 19/05/2027