Mae gan Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ei Chorff Llywodraethol ei hun. Bydd yn cyfarfod tua dwywaith y tymor, ac mae’n cynnwys Cynrychiolwyr yr Awdurdod, Rhieni, Athrawon yn ogystal â Llywodraethwyr Cyfetholedig. Bydd pob aelod yn gwasanaethu am gyfnod o 4 mlynedd. Cynhelir etholiadau ar gyfer cynrychiolwyr y Rhieni pan ddaw eu tymhorau i ben ac mae gan bob rhiant yn yr ysgol yr hawl i bleidleisio, ac i sefyll i gael eu hethol os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Dyma’r rhai sy’n aelodau o’r Corff Llywodraethu ar hyn o bryd:

Mrs L Jones-Campbell

Pennaeth

Mr James Bell

Cynrychiolydd Rhiant 11/02/2023

Mrs Siân Islam

Cynrychiolydd Athrawon 28/09/2026

Mrs Rachel Howells

Cynrychiolydd Staff 27/11/2024

Ms Catrin Devonald

Llywodraethwyr Cymuned 24/01/2026

Mrs Hibba Baqi

Cynrychiolydd Rhiant 25/11/2023

Mrs Julie Watkins

Penodwyd gan yr ALl 13/05/2025

Mrs Shereen Williams

Llywodraethwyr Cymuned 6/11/2024

Miss Danielle Hitt

Cynrychiolydd Rhiant 11/05/2025

Mrs Catrin Cox

Cynrychiolydd Rhiant 11/05/2025