Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon wedi cytuno ar bolisi Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb. Mae’r prif bwyslais ar berthnasau gan adlewyrchu anghenion y disgyblion wrth iddynt ddatblygu ac aeddfedu drwy’r ysgol.