Cwricwlwm, Addysgu a Dysgu

Yn ychwanegol i’r cwricwlwm cenedlaethol fe gymhwysir y canlynol i’r addysgu:

 • Y Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol
 • Y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol
 • Fframwaith Cymhwysedd Digidol
 • Sgiliau meddwl a datrus problemmau
 • Cwricwlwm Cymreig
 • Dysgu i Ddysgu
 • Asesu ar gyfer Dysgu
 • Asesu o’r Dysgu
 • Athroniaeth i Blant
 • Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu (S.E.A.L.) a cynllyn lles Jigsaw
 • Meddwlgarwch
 • Meddylfryd o Dwf

Mae dysgu yn golygu chwilio am ystyr, gosod strwythur i ddealltwriaeth, mynd y tu hwnt i’r wybodaeth a roddir a delio mewn ffordd systematig ond hyblyg gyda phroblemau newydd. Rhaid annog y disgybion i fabwysiadu agwedd feirniadol tuag at wybodaeth ac i gyfathrebu yn effeithiol. Rhaid hyfforddi’r disgyblion i feddwl ac i ddysgu yn fwy effeithiol, yn ogystal a’u hyfforddi i ddeall yr hyn sy’n angenrheidiol i fod yn ddysgwyr da.