Datganiad Gweithredol

Creu amgylchfyd a naws a fydd yn hybu parch, gofal, cyfeillgarwch a chydweithio ystyrlon a theimladwy rhwng oedolion a disgyblion, ble y gall pob disgybl brofi sbectrwm eang o weithgareddau gwerthfawr a buddiol ac, yn sgil pob ymdrech, profi boddhad a llwyddiant.