Uwch Dim Rheoli

Mrs Lona Jones-Campbell

Pennaeth

Mrs Suzanne Harris

Dirprwy Bennaeth

Athro Dosbarth

Mrs Elin Andrews

Arweinydd Cynnydd / CADY

Athro Dosbarth

Dosbarth Pryderi (Meithrin)

Mrs Stephanie Harborne

Cynorthwydd-ydd Addysgu Lefel Uwch

Mrs Hannah Hamnett

Cynorthwy-ydd Dysgu

Dosbarth Pwyll (Derbyn)

Mrs Elin Andrews

Arweinydd Cynnydd / CADY

Athro Dosbarth

Miss Shannon Foran

Cynorthwy-ydd Dysgu

Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1)

Miss Rhian Beynon

Athro Dosbarth

Mrs Lynn Ironside

Cynorthwy-ydd Dysgu

Miss Jackie Savill

Cynorthwy-ydd Dysgu

Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2)

Mrs Sarah Oleszko

Athro Dosbarth

Miss Mared Dafydd

Athro Dosbarth

Mrs Siân Cryer

Cynorthwy-ydd Dysgu

Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3)

Miss Nia Davies

Athro Dosbarth

Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4)

Miss Esyllt Jones

Athro Dosbarth

Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5)

Mrs Siân Islam

Athro Dosbarth

Dosbarth Bendigeidfran (Blwyddyn 6)

Mrs Suzanne Harris

Dirprwy Bennaeth

Athro Dosbarth

Miss Siân Evans

Athro Dosbarth

Mrs Tracey Wilson

Athro Dosbarth

Athrawon CPA a Rheolaethol

Miss Mared Dafydd

Athro Dosbarth

Swyddog Lles Addysg

Ms Claire Bennett

Swyddog Lles Addysg

Rhaglenni Ymyrraeth

Mrs Stephanie Harborne

Cynorthwydd-ydd Addysgu Lefel Uwch

Mrs Angharad Jackson

Cynorthwy-ydd Dysgu

Mrs Hannah Hamnett

Cynorthwy-ydd Dysgu

Miss Shannon Foran

Cynorthwy-ydd Dysgu

Mrs Lynn Ironside

Cynorthwy-ydd Dysgu

Miss Jackie Savill

Cynorthwy-ydd Dysgu

Mrs Siân Cryer

Cynorthwy-ydd Dysgu

Staff Cefnogi’r Ysgol

Mrs Rachel Howells

Swyddog Cymorth Ysgol

Mr David Roberts

Gofalwr

Mrs Jane Parry

Glanhawr

Mrs Sharon Szekeley

Glanhawr

Mrs Julia Deneen

Cogydd

Miss Lisa Volkes

Cogydd

Miss S Voisey

Goruchwylydd Hanner Dydd

Miss C Meredith

Goruchwylydd Hanner Dydd