Cylchlythyr yr Ysgol

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a newidiadau yn yr ysgol.

Newydd i Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Dim ots os yw eich plentyn yn dechrau ym Mro Teyrnon yn y meithrin neu yn ymuno â ni ym mlwyddyn 3 bydd croeso cynnes bob amser i’n holl ddisgyblion newydd.

New Starters